Naše specializace

Naší specializací jsou montáže oken s protihlukovým útlumem, kde je velice důležité nejenom výroba oken vhodných parametrů, ale také speciální montáž s utěsněním okenních spár, při které naše firma používá ucelený systém "i3". V součastné době se podílíme na realizaci akce optimalizace traťového úseku, jejichž součástí jsou protihluková opatření v rozsahu IPO 1 až IPO 4. Naše odborná montáž oken je vhodná pro všechny moderní způsoby zasklívání a dosahuje požadovaných hodnot protihlukové ochrany.


Akce: