Plastová okna a dveře pro panelové domy

V celé ČR bylo v minulosti postaveno více než 1 250 000 bytových jednotek v systémech typizovaných panelových soustav. Z našich průzkumů a zkušeností vyplývá, že okna všech soustav vykazují shodný stupeň narušení povětrnostními vlivy, bez ohledu na jejich stáří. Většina oken je, především kvůli nulové údržbě, na hranici své životnosti a nelze očekávat, že tyto povětrnostními vlivy nejvíce namáhané konstrukce stavby vydrží ještě dalších 20 let. A navíc, v okamžiku potřeby řešit energetickou náročnost těchto staveb nevyhoví stávající okna žádným požadavkům ČSN 730540.

Tyto plastová okna od renomovaného výrobce jsou špičkovým výrobkem ve svém oboru, což dokládá i více jak 25-leté působení na trhu s okny. Při jejich výrobě se používá značkový profilový systém německé firmy REHAU, která se zabývá výrobou plastů více než 40 let. Profily firmy REHAU patří bezesporu mezi pět nejlepších a nejžádanějších v Evropě. Okna jsou konstruována na vícekomorovém principu (komora je prostor, který vytváří tepelnou izolaci) s použitím ocelových pozinkovaných výztuh.

Svým zákazníkům:

  • určíme typ oken a způsob osazení v závislosti na typu domu, výšce podlaží a převládajícím směru větru;
  • nabízíme suchou technologii výměny oken zaručující minimální nepořádek;
  • zaručíme maximální rychlost výměny (1 bytová jednotka za 1 den);
  • zaručíme optimální výměnu vzduchu v interiéru;
  • nabízíme bohaté zkušenosti a vysokou profesionalitu.

Doporučené profilové řady plastových oken

počet komorUg *stavební hloubka
Classic51,1 W/m2K70 mm
Hluboký rám51,1 W/m2K115 mm

Výměna vzduchu

Na rozdíl od běžných stavebních materiálů beton nepohlcuje vlhkost a neumí ji odvést do venkovního prostředí. Zejména proto vzniká při výměně starých, netěsných oken v panelových domech za okna nová nebezpečí vzniku plísní. Na tuto hrozbu je nutné myslet již pri výběru oken, kde Vám nabízíme unikátní řešení.

Infiltrační větrání

Již při výrobě má každé okno přidělenou pozici v panelovém domě. Na základě převládajících směrů větrů, výše podlaží a orientace daného okna nastaví technici ve firmě tzv. infiltraci. Na základě výpočtu vloží na stranu křídla bezjazýčkové a na stranu rámu perforované těsnění. Tento systém umožňuje naladit množství vyměňovaného vzduchu přesně dle potřeb jednotlivých místností.

Rekuperační větrání

Novinkou v oboru otvorových výplní je systém tzv. rekuperace. Tento systém větrání bytů v panelových domech vyvinutý a patentovaný firmou REHAU využívá ztrátového tepla, které uniká rámem okna, k ohřátí čerstvého vzduchu. Tento již ohřátý vzduch proudí směrem dovnitř a zajišťuje větrání při minimálních tepelných ztrátách. Také toto řešení je závislé na konkrétních podmínkách bytu. Součástí systému je regulační klapka s prachovým a pylovým filtrem, která dovoluje uživateli měnit intenzitu výměny vzduchu v rozsahu od 40 do 100 % nutné hygienické výměny vzduchu v místnosti.

Osazení okna

Kritickým bodem, na který se při výměně oken s železnou pravidelností zapomíná, je způsob ošetření připojovací spáry mezi oknem a panelem. Při použití pouze PUR pěny dochází vlivem infiltrace vodních par do připojovací spáry k narušení izolantu mezi panelem a oknem a následnému promrzáním vnitřních špalet, kondenzaci vody a vzniku plísní v ostění. Naše společnost používá při návrhu konstrukce připojovací spáry nejmodernější metody a materiály. Z venkovní strany jsou to vodovzdorné, avšak paropropustné materiály - předstlačené polyuretanové pásky se strukturou otevřených buněk. Z vnitřní strany pak jsou to parozábrany - butylové nebo hliníkové vyztužené fólie -, případně akrylový tmel v kombinaci s těsnícím vymezujícím provazcem. Všechny tyto materiály lze povrchově dále upravovat lištováním, omítnutím nebo nátěrem.

Montáž suchou cestou - jeden byt, jeden den

Nezbytnou součástí výměny oken je začištění vnitřní i venkovní špalety, která byla narušena při výměně okna. Mimo klasické zednické zapravení interiérovou a exteriérovou stěrkou s následným vymalováním místnosti nabízíme možnost výměny oken tzv. suchou cestou, tj. bez nutnosti zednických prací. Nespornou výhodou tohoto řešení je výměna oken jednoho panelového bytu během jednoho dne, a to včetně vnitřních úprav. Při tomto řešení jsou použity různé druhy obkladových lišt, které jsou barevně shodné s profily oken. Tyto prvky umožňují bezproblémovou údržbu a vyřešení i toho nejsložitějšího detailu.

Meziokenní vložky

Při výměnách okenních výplní v různých panelových soustavách v České republice narazila společnost na nutnost řešení tzv. meziokenních vložek (MIV). Ve většině případů se jedná o rámovou dřevěnou konstrukci opatřenou na vnější straně zpravidla skleněnou tabulí, zevnitř pak dřevotřískovou deskou s vnitřní tepelnou izolací na úrovni 2 cm tl. desky polystyrenu. Resumé znaleckých posudků je jednoznačné -zásadně vyměnit současně s okny. Na výměnu tohoto prvku používá firma montovaný prefabrikovaný dílec REHAU. Autorizovanou zkušebnou PAVUS Praha byly odzkoušeny dvě konstrukce tohoto dílce a zároveň byly posouzeny a schváleny tři skladby pro protipožární uzavření - utěsnění spár, které se v reálu vyskytují, a to s odolností až 180 min. Tyto uvedené hodnoty plně splňují požadavky kladené normami ČSN 730802 a ČSN 730804.